top of page
Š A M A Ņ U  SIEVA  |  Dziļākā Spēka Mistērijas
Š A M A Ņ U  SIEVA  |  Dziļākā Spēka Mistērijas

ceturtd., 04. apr.

|

ZOOM

Š A M A Ņ U SIEVA | Dziļākā Spēka Mistērijas

Dieva Augu un Mistēriju ceļš Tev, kura vēlas atklāt visdziļāko patiesību par sevi, iztaustīt un izzināt sevi, iziet sievišķās iniciācijas ciklam un atvērt savu viedumu. Ir pienācis brīdis nepastarpināti ielūkoties sevī, izzināt Mātes Zemes un Gara mistērijas. Ir pienācis brīdis izzināt Tumsu un atkl

LAIKS un VIETA

2024. g. 04. apr. 19:19 – 21:21

ZOOM

PAR NOTIKUMU

____________________

Š A M A Ņ U

SIEVA

|

Dziļākā Spēka Mistērijas

Dieva Augu un Mistēriju ceļš Tev, kura vēlas atklāt visdziļāko patiesību par sevi, iztaustīt un izzināt sevi, iziet sievišķās iniciācijas ciklam un atvērt savu viedumu.

Ir pienācis brīdis nepastarpināti ielūkoties sevī, izzināt Mātes Zemes un Gara mistērijas. Ir pienācis brīdis izzināt Tumsu un atklāt Gaismu sevī, lai iekāptu būtībā, no kā atpakaļceļa vairāk nav.

Īstenībā.

Ir Tavs laiks sākt sadzirdēt, ko čukst Šamaņu sievas kopš aizlaikiem, ko tās stāsta par Dzīvības un Nāves ciklu, ko bilst par sievietes patieso jaudu un spēku.

Ir laiks mācīties Zemes un Augu viedumu, šamaņu un redzošo ceļus.

Tu zini, ka ir laiks.

____________________

TRĪSPADSMIT ŠAMAŅU SIEVU STĀSTI

TRĪSPADSMIT DIEVU AUGI

DESMIT SPĒKA APĻI

TRĪS DIEVU AUGU CEREMONIJAS

____________________

Tavai Iniciācijai patiesībā. Tavai Atklāsmei. Tavai Pārdzimšanai.

Kopā ar Augu mistiķi ININ NINI un cilts ļaudīm, kopā ar līdzīgi jūtošām Dvēselēm, čukstus un pazemībā, skaļi un dejā, ar Dievu Augiem, akmeņiem un Pavadoņiem, cauri asarām un smiekliem, cauri vētrām un mieram.

Zvaigžņu raksti ir saslēgušies, ir Tavs laiks.

____________________

KAD TAS NOTIKS

?

_______

02.11. - Pirmā Mistērija | ES NEZĀLE

mans kodols, spēja iestāties un sargāt savu un citu svēto telpu

(tiešsaistes aplis + individuāls darbs ar Spēka Augiem)

ceturtdiena

19:19 - 21:21

_______

09.11.- Otrā Mistērija | ES UGUNS TURĒTĀJA

mans patiesais es un māņi, spēja atšķirt gara uguni no maldugunīm

(tiešsaistes aplis + individuāls darbs ar Spēka Augiem)

ceturtdiena

19:19 - 21:21

_______

16.11. - Trešā Mistērija | ES, KURA STĀV SARDZĒ

izpratne par savu telpu, ceremoniju telpu un sakrālas vides veidošanu

(tiešsaistes aplis + individuāls darbs ar Spēka Augiem)

ceturtdiena

19:19 - 21:21

_______

24.11. - Ceturtā Mistērija | ES SAKNES

mistiskas, nepastarpinātas pieredzes gūšana

(klātienes Augu iniciācijas ceremonija ar Svētajiem Sēņu bērniņiem)

piektdiena - sestdiena

16:16 - 11:11

_______

30.11. - Piektā Mistērija | ES DZĪVĪBAS KOKS

izpratne par šamanisko pasaules uzbūvi, trejzemēm un savu ceļu tajās

(tiešsaistes aplis + individuāls darbs ar Spēka Augiem)

ceturtdiena

19:19 - 21:21

_______

07.12 - Sestā Mistērija | ES GARS

neredzamā pasaule, saikņu un sadarbību veidošana ar gariem un pavadoņiem

(tiešsaistes aplis + individuāls darbs ar Spēka Augiem)

ceturtdiena

19:19 - 21:21

_______

14.12. - Septītā Mistērija | ES PAVADONE

pārdzimšanas, pārtapšanas un transformācijas process - kā tas notiek?

(tiešsaistes aplis + individuāls darbs ar Spēka Augiem)

ceturtdiena

19:19 - 21:21

_______

22.12 - Astotā Mistērija | ES ATSLĒGU TURĒTĀJA

mistiskas, nepastarpinātas pieredzes gūšana

(klātienes Saulgriežu Augu iniciācijas ceremonija ar San Pedro kaktusu)

piektdiena - sestdiena

10:10 - 11:11

_______

28. 12 - Devītā Mistērija | ES SAUCĒJA

pazaudēto dvēseles daļu vešana mājās

(tiešsaistes aplis + individuāls darbs ar Spēka Augiem)

ceturtdiena

19:19 - 21:21

_______

04.01. - Desmitā Mistērija | ES NEKAS UN VISS

savu dziedniecības vai gara darba fokusa atrašana

(tiešsaistes aplis + individuāls darbs ar Spēka Augiem)

ceturtdiena

19:19 - 21:21

_______

11.01. - Vienpadsmitā Mistērija | ES ZĀLE

ceļa integrācijas satikšanās

(tiešsaistes aplis + individuāls darbs ar Spēka Augiem)

ceturtdiena

19:19 - 21:21

_______

22.03. - Divpadsmitā Mistērija | ES MAMMA ZEME

mistiskas, nepastarpinātas pieredzes gūšana, ceļa saslēgums

(klātienes Augu iniciācijas ceremonija ar Ayahuasca vīteni)

piektdiena - sestdiena

16:16 - 11:11

_______

04.04. - Trīspadsmitā Mistērija | ES VIEDĀ

integrācijas satikšanās, trešās telpas atrašana starp labo un ļauno, pareizo un nepareizo

(tiešsaistes aplis + individuāls darbs ar Spēka Augiem)

ceturtdiena

19:19 - 21:21

*

Iespējams piedalīties gan pilnā ciklā, kas ietver klātienes ceremonijas un tiešsaistes mistērijas, gan tikai online apļos, strādājot ar saviem harmoniskajiem Augiem mājās.

____________________

KAS VADĪS MISTĒRIJAS

?

ININ NINI

Es, ININ NINI, esmu medicīnas sieva, dvēseles pavadone un Ziemeļu mistiķe. Strādāju gan ar Ziemeļu, gan Dienvidu Augiem, palīdzot cilvēkiem atrast savu dzīves aicinājumu, izgaismot sāpes un bailes un atbalstot dziedinājumā. Mana cilts ir M O O N L I G H T jeb Mēnesgaismas cilts.

Aicinājumu strādāt ar Ayahuasca saņēmu pirms desmit gadiem un kopš tā brīža mans ceļš nemitīgi ir vedis gan uz Amazones džungļiem, kur esmu mācījusies dziedinājuma tehnikas gan no pašiem Augiem, gan šamaņiem. Līdztekus es ļoti spēcīgi jūtu savas Ziemeļu saknes un strādāju, modinot šīs Debesu Puses seno spēku.

Manus stāstus vari lasīt grāmatās TRĪSPADSMIT SAPŅOTĀJI | Dievu Augu Stāsti, B R Ī N U M S K A I S T Ā | Sievietes Iniciācijas Ceļš un pavisam jaunajā grāmatā - EŅĢEĻA TAURE. VELNA ELPA.

____________________

KĀDI IR DALĪBAS NOTEIKUMI

?

Šis būs ļoti nopietns un būtisks iniciācijas cikls, tamdēļ piesakoties lūgsim katram atsūtīt savu motivācijas vēstuli 100 vārdu apjomā, lai sajustu atbilstību šim procesam.

____________________

KĀDS IR IEGULDĪJUMS

?

TIEŠSAISTES MISTĒRIJAS

=

660 E jeb 66 E par reizi

10 tiešsaistes mistērijas + individuāla saruna ar ININ NINI

(Maksājot par reizi, pirmais ieguldījums vietas rezervācijai 111 E. Veicot pilnu ieguldījumu līdz 26. oktobrim ieguldījums par visu ciklu tiešsaistē - 499 E)

+

TRĪS KLĀTIENES CEREMONIJAS

=

24.11. - DIEVU PUĶES SĒŅU BĒRNIŅI

22.12. - DEBESU ATSLĒGAS SAN PEDRO KAKTUSS

22.03. - ZEMES MĀTES VĪTENIS AYAHUASCA

699 E jeb 233 E par vienu ceremoniju

(veicot pilnu ieguldījumu par visām trim ceremonijām līdz 26. oktobrim 599 E)

!

Veicot pilnu ieguldījumu par gan par ceremonijām, gan tiešsaisti līdz 26. oktobrim, kopējais ieguldījums 999 E

!

Nācēja plāniem mainoties, pirmais ieguldījums netiek atgriezts.

Ja nav iespēja klātbūt, kādā no tiešsaistes satikšanās reizēm, par to lūgums ziņot iepriekš. Nepieciešamības gadījumā būs pieejami video ieraksti.

Cikla ieguldījums nemainīgs arī gadījumā, ja kādā no nodarbībām nav iespējams klātbūt.

Protams, ka ieklausīsimies, lolosim un izpratīsim savus sapņotājus ārkārtas situācijās.

Nauda nav šķērslis, taču enerģijas apmaiņai ir jābūt.

____________________

KĀ REZERVĒT SAVU DALĪBU

?

Lūdzu, rūpīgi iepazīsties ar šajā e-pastā esošo informāciju.

Ja jūti, ka vēlies klātbūt, lūdzu, sūti savu "JĀ!" vārdu un motivācijas vēstuli ne vairāk kā 100 vārdu apmērā.

Individuālu stāstu par katru Augu un sagatavošanos ceremonijām nosūtīsim nācējiem pēc dalības apstiprinājuma.

Ja ieguldījumu veiksi pa daļām, vietas rezervācijai nepieciešams veikt pirmo iemaksu 111 E apmērā desmit dienu laikā pēc Jāvārda.

Ja vēlies saņemt minētos Agrā Putniņa piedāvājumus, ieguldījumi pilnā apmērā jāveic līdz 26. oktobri.

Informāciju par to, kur veikt ieguldījumu, atsūtīsim pēc "Jā!" vārda saņemšanas.

Pirms ceremonijām lūgsim tev parakstīt vienošanos un aizpildīt veselības anketu.

____________________

KAS IR BŪTISKĀKAIS

?

Šis nebūs notikums, kurā vairosim ilūzijas, kur kāds pateiks priekšā un izdarīs Tavā vietā. Šis cikls ir radīts, lai visu spēku atdotu Tavās rokās. Ar stingru pavadību, ar lielu mīlestību mēs katrs veiksim patstāvīgu transformācijas un mācību darbu. Šis cikls radīts tiem, kuri alkst patiesu pārvērtību un ir gatavi skatīt Īstenību vaigā.

Tu esi ļoti gaidīts

!

Mīlestībā,

ININ un Vecajie

--

< <

M O O N L I G H T tribe by ININ NINI

lai tev ļoti skaista dzīve un ļoti skaists ceļš!

facebook.com/moonlight.tribe

www.plantmystic.com

LAI TOP !

Share This Event

bottom of page